เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

274385
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
425
188
717
271694
10456
12079
274385

Your IP: 34.239.173.144
2023-03-28 07:03

ประวัติตำบล (บอกความเป็นมาของตำบล,ที่มาของชื่อ)

   ประวัติตำบลหนองนาคำ
เมื่อปี  พ.ศ. 2397 ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากอำเภอหนองหาน เพี่อแสวงหาสถานที่ก่อตั้งบ้านเรือน และได้พบหนองน้ำที่เหมาะสมที่จะก่อตั้งหมู่บ้านให้เจริญถาวร จึงได้พากันก่อตั้งบ้านเรือน เป็นหมู่บ้านขนาดย่อมบริเวณริมหนองน้ำ นั้นมีหัวหน้ากลุ่มชื่อ พ่อกอง พ่อเจริญ พ่อก้าน 3 คนนี้ ให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ปกครองกันมาโดยสันติได้หลายปี ก็มีคนหลายกลุ่มอีกที่เข้ามาอยู่เพิ่มคือ จากชัยภูมิ มีพ่อหลวงปาน พ่อหลวงเทพเป็นหัวหน้าบ้าน และย้ายมาจากอุบลราชธานีมีพ่อสีทา มูลตรี  เป็นหัวหน้าก็เลยเป็นกลุ่มคนหมู่มากเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วได้ร่วมกันปลูกศาลาพักร้อนริมหนองน้ำกินไว้ 1 หลัง  เพื่อต้อนรับราชการและประชาชนที่สัญจร ไป-มา ได้พักผ่อนอาศัยขณะนั้นหมู่บ้านมีแต่พ่อกองเป็นหัวหน้า มีข้าราชการประชาชนได้เข้าพักผ่อนมิได้ขาด 

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2420  มีข้าราชการคนหนึ่งชื่อ นายคำ ซึ่งเดินทางมาจากหนองหาน พอเดินมาถึงศาลาริมหนองน้ำกินได้เข้าอาศัยอยู่หลายวันเพราะป่วย  ให้ชาวบ้านหายามาพยาบาลแต่ไม่หายก็เลยถึงแก่กรรมพวกชาวบ้านก็นำศพของนายคำผู้ถึงแก่กรรมไปเผ่า  บรรจุอัฐิธาตุไว้ที่ดอนฝั่งห้วยแฝกหรือบ่อประปาปัจจุบันนี้ ต่อมาหนองน้ำกินนั้นจึงได้ชื่อว่า “หนองนายคำ”  หรือบ้านหนองนาคำเป็นต้นมา

   ข้อมูลประชากรในตำบล
จำนวนครัวเรือน........4,4404.............ครัวเรือน
ประชากร..............16,066................คน
ชาย.............7,939...............คน
หญิง............8,127...............คน

   อาชีพหลัก
(1)  ทำนา ......................................จำนวน...........1,141............ครัวเรือน
(2)  .................................................จำนวน.................................ครัวเรือน
(3)  ..................................................จำนวน.................................ครัวเรือน

   อาชีพเสริม
(1)......ร้านค้าชุมชน.......................จำนวน.........14.............ครัวเรือน
(2)......กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน............จำนวน..........5................ครัวเรือน
(3)......กลุ่มเกษตร...........................จำนวน..........9...............ครัวเรือน

   รายได้เฉลี่ยของประชากร............63,946.........บาท/คน/ป

   ข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ.......................คน   ศาสนาอื่น (ระบุ).........1........คน
วัด...............12............ แห่ง  แยกดังนี้
1. บ้านหนองนาคำ  หมู่ที่ 1
2. บ้านโก่ย  หมู่ที่ 2      
3. บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 4
4. บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 5
5. บ้านหนองแก  หมู่ที่ 6
7. บ้านจำปา  หมู่ที่ 7
8. บ้านถ่อนน้อย  หมู่ที่ 8
9. บ้านตูม  หมู่ที่ 9
10.บ้านดอนภู่  หมู่ที่ 10
11.บ้านหนองไผ่คำ  หมู่ที่ 12
12.บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 13
13.บ้านหนองใส 2

สำนักสงฆ์...........5..........แห่ง  แยกดังนี้
1..............หมู่ที่ 4.......บ้านหนองหว้า..............
2..............หมู่ที่ 5........บ้านหนองไผ่................
3.............หมู่ที่ 6........บ้านหนองแก................
4.............หมู่ที่ 7........บ้านจำปา......................
5.............หมู่ที่ 18......บ้านโนนกอก................

ศาสนาอื่น ๆ (ระบุ)......................-.........................แห่ง   แยกดังนี้
1.....................................-.............................
2.....................................-.............................

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์..............-.........ศูนย์   แยกดังนี้
1.....................................-.............................
2.....................................-.............................

แหล่งเรียนรู้ชุมน/พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน..............1............แห่ง   แยกดังนี้
1.  บ้านโนนกอก  หมู่ที่ 18  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (ทอผ้าโบราณ)

โรงเรียน.........................7.......................แห่ง  แยก   (ประถม,มัธยม)  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหนองนาคำ    มัธยม
2. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยา   มัธยม  
3. โรงเรียนบ้านโก่ย
4. โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์
5. โรงเรียนบ้านถ่อนน้อย - หนองไผ่คำ
6. โรงเรียนบ้านหนองหว้า-หนองไผ่
7. โรงเรียนบ้านหนองแก

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน/กลุ่มอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง .......2........แห่ง  แยกดังนี้
1.  กลุ่มเลี้ยงวัว  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
2.  กลุ่มทอผ้าหมี่ขิต  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

สถานประกอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์  พ.ศ.  2551  แยกดังนี้
1.  ร้านเกม.........2........แห่ง  หมู่ที่ 1  บ้านหนองนาคำ
2.  ร้านคาราโอเกะ...........-..........แห่ง
3.  ร้านให้เช่า  แลกเปลี่ยนและจำหน่าย  ภาพยนตร์และวีดีทัศน์.......-........แห่ง
4.  โรงภาพยนตร์..............-...........แห่ง

วิทยุชุมชน.................-..............แห่ง

ศาลาประชาคม................12.................แห่ง

อื่น ๆ...............................................

*  ข้อมูลด้านการบริหารตำบล/หมู่บ้าน หรือ ผู้นำสี่เสาหลัก
1.  ผู้นำชุมชน
กำนัน  ชื่อ  นายเสน่ห์   พลเยี่ยม หมู่ที่ 14  บ้านพรสวรรค์  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 081-8736558
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายประเสริฐ   พลชาลี
หมู่ที่ 1  บ้านหนองนาคำ  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร.
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นางวรรณิสา  ธานีกุล
หมู่ที่ 2  บ้านโก่ย  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 081-9753299
⇒ กำนัน  ชื่อ  นายอนุชา  เชื้อมณทา 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองใส  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร.
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายสมศักดิ์   พรมชาลี
หมู่ที่  4  บ้านหนองหว้า  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 083-3469904
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายวินัย   พานอนันท์
หมู่ที่  5  บ้านหนองไผ่  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 087-0011223
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายบัวไลย   พลโต
หมู่ที่  6  บ้านหนองแก  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 089541306 
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายสมเพศ  พรมยาลี
หมู่ที่  7  บ้านจำปา  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 083-3295659
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายชูศักดิ์   กุลสุวรรณ
หมู่ที่ 8  บ้านถ่อนน้อย  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 089-2735345
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายไพบูลย์   พลโต
หมู่ที่ 9  บ้านตูม  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 090-5859431
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายสมใจ   สารีโท
หมู่ที่ 10  บ้านดอนภู่  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 084-3907799
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายทองคำ   ทาอ่อน 
หมู่ที่  11  บ้านนาหวาน  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 083-3371352
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายไสก   โพธิ์สุวรรณพร
หมู่ที่ 12  บ้านหนองไผ่คำ  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 091-3643362
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณกูล
หมู่ที่  13  บ้านดอนหัน  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 084-7884092
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายรวมมิตร   นามอาษา
หมู่ที่ 15  บ้านโนนสะอาด  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 088-0290237
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายบุญเรือน   แก้วคำ
หมู่ที่ 17  บ้านหนองใส 2 ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 081-3890588
⇒ ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายอภิชาติ   พลบัวไข  
หมู่ที่ 18  บ้านโนนกอก  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โทร. 087-8603468

2.  ผู้นำท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น  (อบต./เทศบาล)  ชื่อ............นายสบาย   มุกดาม่วง...............
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  088-5710551

3.  ผู้นำศาสนา
เจ้าคณะตำบล ( มหานิกาย )  ชื่อ - ฉายา.............................-............................
เจ้าคณะตำบล  (ธรรมยุต)  ชื่อ - ฉายา..........................-.................................

4.  ผู้นำทางธรรมชาติ
1.  กลุ่มเด็กและเยาวชน            ประธานกลุ่มชื่อ.............................................
2.  กลุ่มอาชีพ..................เลี้ยงกบ........................ประธานกลุ่มชื่อ   นางสมพร   ภาพักดี  บ้านโนนกอก  หมู่ที่ 18
3.  กลุ่มอาชีพ.................เลี้ยงวัว..........................ประธานกลุ่มชื่อ  นายบรรจง   กุลเสนา บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1
4.  กลุ่มสหกรณ์............ร้านค้าสหกรณ์โนนกอก...ประธานกลุ่มชื่อ นางบุญถม   เจริญเพ็ง  บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18
5.  กลุ่มคลังสมอง   “ปราชญ์ชาวบ้าน”

          -  ชื่อ.......นายคำปุ่น   วิเศษศรี   หมู่ที่ 15  บ้านโนนสะอาด  ด้าน .....เป่าใบไม้เป็นเสียงเพลง  เป่าแคน...

background131163 2

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Email : 6410108@dla.go.th  โทรศัพท์.0-4221-9639,เบอร์แจ้งเหตุ 0-4229-0199  โทรสาร.0-4221-9639

Copyright © 2020. www.nongnakhamlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน) Line ID : jewelryitem