เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

235873
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
532
759
1555
232608
2075
9800
235873

Your IP: 44.210.85.190
2022-12-10 09:41
 

B1

นางถนอม คำสวนจิก
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา     ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

B2

นางธนัญติกาญจน์ รัสสวนจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

B3

น.ส.เจษฏา ไพละออ
ครูผู้ดูแลเด็ก

B4

น.ส.วราภรณ์ ทิพวัจนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

woman

นางเต็มใจ ตาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก

P37

นางละมัย รัตนพร
ครูผู้ดูแลเด็ก

woman

น.ส.จำนอง เพียสา
ครูผู้ดูแลเด็ก

P086

น.ส.ศิริญญา ศรีสอนดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

B5

น.ส.สุนันทรา นามอาษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

B6

น.ส.ลัดดา พรมยาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

woman

น.ส.ปภาดา พิสุทธิ์เดชา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)

woman

น.ส.นิตยา โคตรชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)

P78

น.ส.ชนิดา เมืองสูง
คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ)

woman

น.ส.กัลยากร หนองหารพิทักษ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

woman

น.ส.กรกนก นามอาษา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

P0813

น.ส.ราตรี มุกดาม่วง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P0814

นางรสสุคนธ์ โนนทัน
ผู้ดูแลเด็ก

P0815

น.ส.พรมพร พลรักษา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P0816

น.ส.สุภัสตรา พาภักดี
ผู้ดูแลเด็ก

woman

น.ส.วรรณิดา บุตรดา
ผู้ดูแลเด็ก

P0817

น.ส.บุญจันทร์ คนซื่อ
ผู้ดูแลเด็ก

P0818

น.ส.วรารัตน์ คำแปง
ผู้ดูแลเด็ก

P0819

น.ส.สวัญญา คำแปง
ผู้ดูแลเด็ก

P0820

น.ส.นิตยา ผิวขำ
ผู้ดูแลเด็ก

P0821

น.ส.กชพร พวงกัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

P0822

น.ส.พรรณพฤกษา สนิทท้าว
ผู้ดูแลเด็ก

woman

นางพรวิภา ประกิระสา
ผู้ดูแลเด็ก
 

background131163 2