เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

235938
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
597
759
1620
232608
2140
9800
235938

Your IP: 44.210.85.190
2022-12-10 10:24
 

B4

นายฉัตรปรินทร์ วัชร์ธนโฆสิต
หัวหน้าสำนักปลัด
 

P42

จ่าอากาศเอกตุลยฤทธิ์ วิเศษชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

B3

น.ส.ศศิตรา แพงไธสง
นักทรัพยากรบุคคล

P44

นายกล้าณรงค์ สุขภูมิ
นิติกร

B4

พันจ่าเอกศิวนัท แก้ววันนา
เจ้าพนักงานธรุการ

P0418

จ่าสิบเอกเฉลิมพล อรดี
      เจ้าพนักงานป้องกัน       และบรรเทาสาธารณภัย

B2

สิบโทอาทิตย์ สงนอก
        เจ้าพนักงานป้องกัน          และบรรเทาสาธารณภัย

P51

น.ส.สุกัญญา อัตถาพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

P50

น.ส.สุชาวดี หล้าทองอินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย       และแผน

P52

น.ส.ถิรนันท์ สุวรรณสนธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

P54

น.ส.นิภาพันธ์ แก้วคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P37

นายวันชัย แก้ววันนา
พนักงานขับรถยนต์

P55

นายเทพชัย แก้วคำฝา
พนักงานขับรถยนต์

woman

นายวิภูษิต น้อยอุ่นแสน
พนักงานขับรถยนต์

woman

นายวิชัย ลุนรินทร์
พนักงานขับรถยนต์

oo

นายยุทธการ สายพรม
คนงาน

oo

นางประภาภรณ์ ปาทวาท
คนงาน

oo

นายณรงค์ชัย โนนทัน
คนงาน

 

background131163 2