สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P02 1

นายนพรัตน์  โผธิ์ผาง
ประธานสภา 
อบต.หนองนาคำ

P02 1

นายไสว  มาตะยา
รองประธานสภา 
อบต.หนองนาคำ

P02 1

นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน
เลขานุการสภา
อบต.หนองนาคำ

P02 1

ตำแหน่งว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

P02 1

นายอนุชิต  แฝงสมศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

P02 1

นายบุญมี  แพงคำมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

P02 1

นางขานทอง  มุกดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

P02 1

นายสงกรานต์  อินทมุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

P02 1

  นายทองดี  ทิพวัจนา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

P02 1

 นายเนตร  นามอาษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

P02 1

นายศรนรินทร์  วงค์อนุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

P02 1

นายสมรส  กงบุราณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

P02 1

นางทันไล  โพธิ์ผาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

P02 1

นางวนิดา  ดวงจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

P02 1

นางพิกุล  นามอาษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

P02 1

   นายอรรถพล  ชมชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

P02 1

  นายคำสิงห์  พรวาปี
    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18