สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P01 01นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณกูล
นายก อบต.หนองนาคำ
สายด่วน : 084-7884092

P01 02นายชาญณรงค์ ผาเจริญ
รองนายก อบต.หนองนาคำ
สายด่วน : 087-2383533

P01 01นายปรพล สุวรรณลา
รองนายก อบต.หนองนาคำ
สายด่วน : 081-0511189

P01 01นายบุญพุฒ  ไพละออ
เลขานุการนายก อบต.หนองนาคำ
สายด่วน : 086-8503246