สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P08 1

น.ส.จริยา วงษ์ชมภู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

P08 1

นายสมพร แสงใส
นักพัฒนาชุมชน
 

P08 1

นายวิชิต สุพันธมาตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
 

P08 1

นางสาวเกวลิน อัตถาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)