สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P010 01
นางปานทอง ฉลองธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

P010 01ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล

P010 01น.ส.สุจิรา มาเวียง
นักวิชาการสาธารณสุข 

P010 01น.ส.สุธัญญา วงษาฟู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (คุณวุฒิ)

P010 01นายครรชิต พลสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (ทักษะ)

P010 01นายสุพัฒน์ บัวยั่ง
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (ทักษะ)

P010 01ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (ทักษะ)

P010 01ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (ทักษะ)

P010 01นายธีรศักดิ์ โนนทัน
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 01นายก้อนทอง บุโฮม
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 01นายบุญพร้อม พรมยาลี
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 01นายเจียงศักดิ์ โนนทัน
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 01นายสุวิทย์ ลือสะท้าน
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 011นายอ๊อดตะวา นามมนตรี
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 012นายเปรม พินิจพล
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

P010 012นายโสรส แก้วกงพาน
คนงาน (ประจำรถขยะ)

P010 014นายทองมี นามปัญหา
คนงาน (ประจำรถขยะ)

P010 014นายวัชรินทร์ พลลาภ
คนงาน (ประจำรถขยะ)

P010 016นายอภิชาติ โคตรยาว
คนงาน

P010 017นางชมพูนุช รักตลาด
คนงาน