สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P006 1

นายฤทธิ์โชค วรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

P006 1

น.ส.นชาดา พูนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)

 

P006 1

นายสมปอง วงษ์เปลียว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (คุณวุฒิ)

 

P006 1

นายจิรายุทธ พุทธจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ)

 

P006 1

นายยงยุทธ พันมหา
คนงาน (ประจำรถกระเช้า)

 

P006 1

นายณัฐพงษ์ นามมนตรี
คนงาน (ประจำรถกระเช้า)